Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Po prostu wpisz słowo kluczowe, a my pomożemy znaleźć to, czego potrzebujesz.

Czego szukasz?

Patronat Narodowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

logo Prezydent.pl

stulecie-odzyskania-niepodleglosci

Patronat Honorowy
Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosława Sellina

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta

Organizatorzy

 • Instytut Studiów Politycznych PAN (prowadzenie projektu),
 • Muzeum Piaśnickie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945),
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,
 • Instytut Kaszubski,
 • Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (Muzeum Stutthof)

Prof. Wanda Jarząbek (ISP PAN)

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk (FWPN; ISP PAN)

Prof. dr  hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Instytut Kaszubski)

Teresa Patsidis Zastępca Dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

Prof. dr hab. Miloš Řeznik (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)

Konferencja została włączona do ogólnopolskiego kalendarza wydarzeń związanych z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Logo80pelne_bw

Koncepcja Konferencji

Konferencja składa się z dwóch ściśle powiązanych części. W pierwszej z nich podejmiemy ogólną refleksję nad metodami prowadzenia II wojny światowej i polityką okupacyjną narodowosocjalistycznych Niemiec. Przyjrzymy się działaniom prowadzonym wówczas na zapleczu frontu: z jednej strony akcjom niemieckich Einsatzgruppen i Selbstschutzu, z drugiej – dywersji sowieckiej. Następnie przedmiotem rozważań będą, w ujęciu porównawczym, systemy okupacyjne i polityka ludnościowa narodowosocjalistycznych Niemiec.

Część druga będzie poświęcona początkowym miesiącom okupacji Pomorza po jego włączeniu do Rzeszy (wrzesień-grudzień 1939 r.). Przeanalizujemy zasady niemieckiej polityki okupacyjnej, wysokość strat ludzkich oraz postawy społeczności lokalnej. Na koniec, uwzględniając najnowszy stan badań, scharakteryzujemy miejsca masowych zbrodni na Pomorzu. Weźmiemy pod uwagę skomplikowany kontekst narodowościowy na tych terenach i szczególne metody eksterminacji osób chorych psychicznie (program eugeniczny).

Depolonizacja Pomorza miała zostać zrealizowana przede wszystkim drogą fizycznego zlikwidowania wszystkich tych elementów, które w  przeszłości występowały po polskiej stronie na kierowniczych stanowiskach lub w przyszłości mogłyby stać się organizatorami polskiego oporu”, a więc w akcji bezpośredniej. Na Pomorzu akcja bezpośrednia przybrała dramatyczne rozmiary.” (M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 145).

„Pierwsze egzekucje na Pomorzu zaczęły się w Gdańsku. Pierwszego dnia wojny rozstrzelano 22 polskich kolejarzy w Szymankowie, następnego dnia  – 28 obrońców poczty polskiej w Gdańsku. Miejscami najbardziej masowych straceń były na Pomorzu – Tyszczyn pod Bydgoszczą, Piaśnica koło Wejherowa, gdzie zginęło sporo Kaszubów, oraz las pod Szpęgawskiem, gdzie stracono w listopadzie umysłowo chorych z Pomorza. W samej Bydgoszczy wymordowano w trakcie tzw. akcji bezpośredniej 10,5 tys. osób, a na całym Pomorzu ponad 20 tys., gdy ogólne straty ludności polskiej wyniosły jesienią 1939 r.” (C. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I, Warszawa 1970, s. 43-44).

„Także tereny Pomorza stanowiły i nadal stanowią przedmiot badań nie tylko pod kątem określenia liczby pomordowanych, ale i odtworzenia list osobowych. Jest to bardzo trudna i długa praca, zwłaszcza że zachodzą tutaj duże rozbieżności, np. co do liczby zabitych podczas tzw. krwawej jesieni 1939 r. Ulegają one znacznemu wahaniu. Jako jeden z pierwszych badania te podjął D. Steyer, oceniając, iż zginęło wówczas od 40 do 50 tys. osób. Tę ostatnią liczbę podawała również B. Bojarska. Z kolei w monografii dziejów okupacyjnych Pomorza pióra W. Jastrzębskiego i J. Szilinga pisano o 36-42 tys. zabitych. Autorzy zwrócili przy tym uwagę na dużą dyferencjację pomiędzy wspomnianą już ankietą z 1945 i z 1969 r. Według pierwszej na Pomorzu śmierć poniosło 54 679 osób, a według drugiej – 7269.” (B. Chrzanowski, Dotychczasowe próby ustalenia strat na terenie Pomorza Gdańskiego w latach II wojny światowej, w: Wokół strat ludności pomorskiej w latach 1939-1945, pod red, D. Kramp, K. Minczykowskiej, J. Szilinga, Toruń 2008, s. 177-178).

„Kiedy przeanalizujemy tytuły śledztw prowadzonych przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku dotyczących II wojny światowej, ok. 70 proc. z nich to sprawy dotyczące członków Selbstschutzu. Jego członkowie brali udział w setkach zabójstw ludności polskiej w całym kraju od pierwszych dni września (czyli zanim formalnie powstała organizacja) do lutego 1940 r. Ocenia się, że zamordowali oni nawet 50 tys. Polaków. Choć wyliczenie to jest zawyżone i opiera się, co przykład mordu w Łopatkach dobrze pokazuje, na wątpliwej bazie źródłowej, nie zmienia to quasi-ludobójczego charakteru działalności Selbstschutzu, który zabijał na skalę masową.” (T.S. Ceran, Im Namen des Führers, Bydgoszcz – Gdańsk 2014, s. 21)

Podczas konferencji będzie można zapoznać się z powstającym Muzeum Piaśnickim i jego dotychczasowym dorobkiem, jak filmy, publikacje i działalność naukowa. Efektem obrad konferencyjnych będzie obszerna publikacja.

Program Konferencji

3 września 2019

Dzień 1

Otwarcie konferencji
Miejsce: Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury

10.00 - 10.30

Powitania

10:30 - 11:30

Wykład inauguracyjny – prof. Józef Borzyszkowski: Rozważania nad badaniami historii niemieckiej okupacji Pomorza podczas II wojny światowej.

11:30 - 12:00

Prezentacja znaczka pocztowego Poczty Polskiej, upamiętniającego zbrodnię pomorską 1939.

12:00 - 12:45

Premiera filmu dokumentalnego „Pelpin” – o eksterminacji duchownych Kapituły Diecezji Chełmińskiej w Pelpinie jesienią 1939 r., czas projekcji 30 min. (film zrealizowany przez Muzeum Piaśnickie powstał w ramach cyklu „Młyny historii” o zbrodni pomorskiej 1939 r.)

12:45 - 13:15

Prezentacja projektu i wystawy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność p.t.: „In Between? Image and memory” Efekty pracy po pobycie studyjnym i warsztatach fotograficznych międzynarodowej grupy studentów w Wejherowie.

13:15 - 14:45

Przerwa na kawę

Część I, Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

Wybuch wojny 1939 (Polska)

14:45 - 16:45

Panel 1
Moderator: prof. Grzegorz Motyka

Nowe metody prowadzenia wojny i polityki okupacyjnej?

 1. Nowe metody prowadzenia wojny – Einsatzgruppen – dr Markus Roth
 2. Nowe metody prowadzenia wojny – Selbstschutz – dr Tomasz Ceran
 3. Nowe metody prowadzenia wojny – Dywersja sowiecka – prof. Daniel Boćkowski

16.45 - 17.00

Przerwa na kawę

17.00 - 19.00

Panel 2
Moderator: prof. Miloš Řeznik

Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec

 1. Pakt Ribbentrop-Mołotow i ludnościowo-terytorialne zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszym okresie okupacji (1939-1941) – Eugeniusz C. Król
 2. Niemieckie koncepcje nowego kształtu okupowanej Europy Środkowo-Wschodniej – prof. Isabel Heinemann
 3. Polityka okupacyjna nazistowskich Niemiec (ujęcie komparatystyczne) Systemy eksploatacji i grabieży – prof. Tatjana Tönsmeyer

4 września 2019

Dzień 2

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

9.00 - 11.00

Panel 3

Moderator: prof. Isabel Heinemann

Polityka ludnościowa na ziemiach polskich

 1. Okupacja niemiecka w Polsce w świetle teorii genocydu – prof. Piotr Madajczyk
 2. Wrzesień 1939 i lato 1941. Konflikty narodowościowe, lokalne bunty oraz niemiecka (i inne) masowa przemoc – prof. Kai Struve
 3. Społeczeństwo między życiem codziennym, ruchem oporu i kolaboracją – dr Grzegorz Bębnik
 4. Okupanci i okupowani. Przyczynek do okupacji niemieckiej w Rejencji Ciechanowskiej – dr Christhardt Henschel

11.15 - 11.30

Przerwa na kawę

Część II

Polityka okupacyjna na Pomorzu

11:15 - 12.00

Pierwsze miesiące okupacji i aneksji Pomorza wrzesień-grudzień 1939.

Premiera filmu dokumentalnego „Szpęgawsk”, czas projekcji 30 min. (film zrealizowany przez Muzeum Piaśnickie powstał w ramach cyklu „Młyny historii” o zbrodni pomorskiej 1939 r.)

12.15 - 14.30

Panel 4

Moderator: prof. Wanda Jarząbek

 1. Okupacja i aneksja na Pomorzu (1939-1940). Powstanie pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego – prof. Bogdan Chrzanowski
 2. Przedwojenne przygotowania i powstanie struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Pomorzu (1930-1940) oraz ich prześladowania przez niemiecką policję – prof.  Andrzej Gąsiorowski
 3. Straty ludności polskiej na Pomorzu w 1939-1940 – prof. Sylwia Grochowina
 4. Los żydowskiej ludności na Pomorzu od wybuchu wojny do stycznia 1940 – prof. Grzegorz Berendt

14.30 - 16.00

Przerwa

16.00 - 18.30

Panel 5

Moderator: prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Postawy ludności

 1. Źródła nazistowskiej przemocy w okupowanej Polsce – dr Daniel Brewing
 2. Postawy ludności niemieckiej na Pomorzu i wydarzenia 3-4 września 1939 r. w Bydgoszczy – prof. Tomasz Chinciński
 3. Attitudes of the Polish population in Pomerania 1939-1945 – dr Sylwia Bykowska
 4. Gdynia w pierwszych miesiącach wojny, okupacji i aneksji – prof. Piotr Semków

5 września 2019

Dzień 3

9.00 - 10.00

Prezentacja filmu dokumentalnego „Piaśnica”, czas projekcji 50 min. (film zrealizowany przez Muzeum Piaśnickie powstał w ramach cyklu „Młyny historii” o zbrodni pomorskiej 1939 r.)

10.00-10.15

Przerwa na kawę

10.15-12.15

Panel 6

Moderator: prof. Bogdan Chrzanowski
Miejsca zbrodni pomorskiej 1939 r.

 1. Akcja oczyszczająca na terenie Gdańska – dr Danuta Drywa
 2. Początki Obozu Stutthof w materiałach procesu stutthowskiego – dr Marcin Owsiński
 3. Piaśnica – dr hab. Monika Tomkiewicz
 4. Obóz Selbstschutzu w Karolewie w powiecie sępoleńskim – dr Izabela Mazanowska
 5. Szpęgawsk – Mateusz Kubicki

12.15 - 12.30

Przerwa na kawę

12.30 - 14.30

Prezentacja Muzeum Piaśnickiego

 1. Piaśnica – w świetle nowych dokumentów archiwalnych – dr Mateusz Ihnatowicz
 2. Prezentacja Muzeum Piaśnickiego, Teresa Patsidis – Zastępca Dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Konferencja dofinansowana ze środków

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Konferencja zorganizowana przy współpracy

Urzędu Miasta Wejherowa

logo_Wejherowo Jakość Miasta

Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury

filharmonia-kaszubska logo

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie

logo_Szkoła_muzyczna_kolor